ANBI-status

De Stichting Weggeefwinkel Amsterdam heeft een ANBI status dat wil zeggen dat de stichting een algemeen nut beogende instelling is die zich voor meer dan 90% inzet voor het algemeen nut.

De Stichting Weggeefwinkel Amsterdam is daarom vrijgesteld van het betalen van erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Donateurs van de Stichting Weggeefwinkel Amsterdam mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de Stichting Weggeefwinkel Amsterdam de gift vastleggen in een overeenkomst. De voorwaarden daarvoor kunt u hier vinden. ANBI, vereniging en steunstichting SBBI (belastingdienst.nl)

De belastingdienst heeft aan de ANBI-status een aantal voorwaarden gesteld. Die kunt u hier nalezen.  Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen? (belastingdienst.nl)

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alleen gemaakte kosten worden vergoed.
In onderstaande stukken wordt het gevoerde beleid over het jaar 2020 verantwoord In verband met de oprichting in juni 2020 zullen financiele stukken pas in 2022 gepubliceerd worden

  • Beleidsplan
  • Bestuursverslag
  • Jaarrekening