Donaties

Indien u ons een warm hart toedraagt kunt u ons een schenking doen.

U kunt uw schenking doen op rekeningnummer:

NL93 INGB 0008 2547 92 (ING bank) tnv. Stichting Weggeefwinkel Amsterdam te Amsterdam.

Onder aan deze pagina kunt u ook uw donatie invullen.

Een dergelijke schenking kan voor u uitermate voordelig zijn, daar u, onder voorwaarden, in aanmerking komt voor de fiscale giftenaftrek.

Reguliere schenking

Een schenking, bijvoorbeeld door een gift van een geldbedrag of via een overboeking per bank, kunt u laten aftrekken van de belasting onder bepaalde voorwaarden.

Namelijk als u de schenking met een schriftelijk stuk kunt onderbouwen. En als alle schenkingen tezamen zowel de drempel van € 60,- als de drempel van 1% van uw verzamelinkomen te boven gaat.

Uw verzamelinkomen bestaat uit de inkomens uit de drie inkomensboxen: het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen.

De maximumaftrek bedraagt 10% van het verzamelinkomen.

Schenking van recht op lijfrente

Voor een schenking van een recht op lijfrentetermijnen gelden andere voorwaarden.

Zulke periodieke giften moeten wel berusten op een notariële akte van schenking waarin u zich verplicht ieder jaar en gedurende ten minste vijf jaar een schenking te doen.

Voor het schenken van periodieke giften geldt geen drempel van EURO 60,- of 1% van uw verzamelinkomen en evenmin het maximum van 10% van uw verzamelinkomen.

We zijn je zeer dankbaar voor elke gift die je ons kan geven.
Eenmalig
Maandelijks
Jaarlijks

Doe een eenmalige donatie

Doe een maandelijkse donatie

Doe een jaarlijkse donatie

Kies een bedrag

€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00
€5,00
€15,00
€100,00

Of voer een aangepast bedrag in


Je bijdrage wordt gewaardeerd.

Je bijdrage wordt gewaardeerd.

Je bijdrage wordt gewaardeerd.

DoneerDoneer maandelijksDoneer jaarlijks